Showing 1–12 of 41 results

พื้น ผนัง ฝ้า

มีวัสดุหลากหลายชนิดที่สามารถนำไปทำ พื้น ผนัง ฝ้า ได้ ไม่ว่าจะเป็น อิฐมวลเบา หรือ วัสดุประเภท สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด ยิปซั่ม ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้ระแนง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์จาก SCG ทั้งยังมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปให้เลือกใช้ สำหรับใช้ในงานประเภทที่ต่างกันออกไป

450.00 ฿655.00 ฿

พื้น ผนัง ฝ้า

ซีเมนต์บอร์ด Cement Board SCG

425.00 ฿1,025.00 ฿